• Home
 • Cultuur en historie
 • Activiteiten
 • Gastvrijheid
 • Voor de Thornenaar
 • Praktische info
 • Thorn 2030
 • Voor de Thornenaar

  Thoears

  Bèste minse,

  Dit deil van de website is speciaal vuuer alle Thoearder luuj.

  Gae vintj hie algemeine gegaeves uuever vereiniginge en anger Thoearder organisaties. Ouch zeen hie berichte van dees organisasies opgenómme die vuuer uch belangriek kènne zeen.

  Belangriek is de evenementekalender. Thoearder organisaties kènne bij ós terecht óm hie häör vuuergenómme evenemente en biekomstige informatie te laote opnumme. Via de link nao de gemeindje Maasgouw vintj gae ouch angere informatie die gae es Thoearder eigelik mótj weite.

  Bewustj is t’r vuuer gekoeaze óm dees introductietekst te gete in ‘t Thoears dialect. Dèt beetj ouch de mögelikheid vuuer de luuj, die ‘t sjoean Thoears dialect neet mechtig zeen, óm alvast via tekstvergelieking daomèt te oefene.

  Wae verwieze gaer nao ‘t Thoears Woeardebook woea gae ein sjat aan wuuerd in ‘t Thoears dialect en hun beteikenis kèntj vinje. De website “Limburgse woordenboeken” bevatj de digitale versie van dit woeardebook, vuuerzeen van de in het dialect gesproeake wuuerd (vanoet het Nederlands op te zeuke!).

  Nederlands

  Beste mensen,

  Dit deel van de website is speciaal voor alle Thornenaren.

  U vindt hier algemene gegevens over verenigingen en andere Thorner organisaties. Ook zijn hier berichten van deze organisaties opgenomen die voor de inwoners van Thorn belangrijk kunnen zijn.

  Belangrijk is de evenementenkalender. Thorner organisaties kunnen bij ons terecht om hier hun voorgenomen evenementen en bijkomstige informatie te laten opnemen. Via de link naar de gemeente Maasgouw vind je ook andere informatie die je als Thornenaar eigenlijk moet weten.

  Er is bewust gekozen om deze introductietekst ook te gieten in het Thorns dialect. Dit biedt ook de mogelijkheid voor de mensen die het mooie Thorns dialect niet onder de knie hebben, om alvast via tekstvergelijking daarmee te oefenen.

  Wij verwijzen graag naar het Thoears Woeardebook waar je een schat aan woorden in het Thorns dialect en hun betekenis kunt vinden. De website “Limburgse woordenboeken” bevat de digitale versie van dit woordenboek, voorzien van de in het dialect gesproken woorden (vanuit het Nederlands op te zoeken!).

  Over Thorn

  Over Thorn

  Evenementenkalender
  Op de evenementenkalender zie je alle voorstellingen, bijeenkomsten en andere activiteiten van Thorn. De activiteiten van de verschillende (buurt)verenigingen zijn hierin ook opgenomen. Op die manier wordt in één oogopslag duidelijk wat er te doen is in Thorn.

  Verenigingen
  Weinig andere dorpen kennen zoveel verenigingen per inwoner als Thorn. Via deze site kun je ze vinden.

  Gemeente Maasgouw
  Sinds 1 januari 2007 is Thorn een onderdeel van de gemeente Maasgouw. Alle praktische gemeentelijk informatie kun je terugvinden op de gemeentesite.

  Stichting Thorn 2030

  secretaris@thorn2030.nl

  KvK: 77782585